คำนวณดัชนีมวลกาย

hiddenppath hiddenppath

Menu

Hello!

Welcome!

Here you can calculate your bmi and bmr.

Choose option on the left.

BMI คือ ค่าดัชนีที่ใช้คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูงเพื่อใช้เปรียบเทียบความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อความสูงของมนุษย์ โดยแบ่งเป็น ผอม(Underweight),เหมาะสม(Normal),ท้วม(Overweight),อ้วน(Obese),อ้วนมากไป(Morbidly Obese)

BMR คือ การคำนวณวัดอัตราการเผาผลาญที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน หรือจำนวนแคลอรี่ขั้นต่ำที่ต้องใช้ในแต่ละวัน คนแต่ละคนใช้ไม่เท่ากัน เช่นคำนวณออกมาได้เท่ากับ BMR 2,000 แคลอรี่ เท่ากับว่าถ้าเรากินมากว่า 2,000 แคลอรี่ ต่อให้เราออกกำลังกายไปเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผล  ดังนั้นการกินคลีนจึงช่วยในการลดน้ำหนักได้ตรงจุดที่สุดค่ะ

Facebook Comments

comments