เมนูนี้เป็นเมนูโปรดของเชฟเลยค่ะ เชฟชอบทานเมนูหน่อไม้ทุกชนิด ใช้หน่อไม้ออแกนิค ตามธรรมชาติ ซึ่งมีเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นค่ะ เมนูสำหรับ ท่านที่ชอบทานหน่อไม้ อร่อยแบบคลีนๆ เชฟนำหน่อไม้ออแกนิคผัดพริกขี้หนู3สายพันธ์ุ ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงเพื่อสุขภาพ สูตรเฉพาะของร้านเอง ที่ทานแล้วไม่บวม มีโซเดียมต่ำ ไม่มีน้ำตาลทราย ไม่มีผงชูรส ผลิตด้วยวัตถุดิบปลอดสารฯ เหมาะสำหรับ ผู้ดูแลสุขภาพ คุมน้ำหนัก ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน ไขมันสูงฯ”

เมนูนี้เป็นเมนูโปรดของเชฟเลยค่ะ เชฟชอบทานเมนูหน่อไม้ทุกชนิด ใช้หน่อไม้ออแกนิค ตามธรรมชาติ ซึ่งมีเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นค่ะ เมนูสำหรับ ท่านที่ชอบทานหน่อไม้ อร่อยแบบคลีนๆ เชฟนำหน่อไม้ออแกนิคผัดพริกขี้หนู3สายพันธ์ุ ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงเพื่อสุขภาพ สูตรเฉพาะของร้านเอง ที่ทานแล้วไม่บวม มีโซเดียมต่ำ ไม่มีน้ำตาลทราย ไม่มีผงชูรส ผลิตด้วยวัตถุดิบปลอดสารฯ เหมาะสำหรับ ผู้ดูแลสุขภาพ คุมน้ำหนัก ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน ไขมันสูงฯ"

เมนูนี้เป็นเมนูโปรดของเชฟเลยค่ะ เชฟชอบทานเมนูหน่อไม้ทุกชนิด
ใช้หน่อไม้ออแกนิค ตามธรรมชาติ ซึ่งมีเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นค่ะ
เมนูสำหรับ ท่านที่ชอบทานหน่อไม้
อร่อยแบบคลีนๆ เชฟนำหน่อไม้ออแกนิคผัดพริกขี้หนู3สายพันธ์ุ
ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงเพื่อสุขภาพ สูตรเฉพาะของร้านเอง ที่ทานแล้วไม่บวม มีโซเดียมต่ำ
ไม่มีน้ำตาลทราย ไม่มีผงชูรส ผลิตด้วยวัตถุดิบปลอดสารฯ
เหมาะสำหรับ ผู้ดูแลสุขภาพ คุมน้ำหนัก ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน ไขมันสูงฯ”

เมนูนี้เป็นเมนูโปรดของเชฟเลยค่ะ เชฟชอบทานเมนูหน่อไม้ทุกชนิด
ใช้หน่อไม้ออแกนิค ตามธรรมชาติ ซึ่งมีเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นค่ะ
เมนูสำหรับ ท่านที่ชอบทานหน่อไม้
อร่อยแบบคลีนๆ เชฟนำหน่อไม้ออแกนิคผัดพริกขี้หนู3สายพันธ์ุ
ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงเพื่อสุขภาพ สูตรเฉพาะของร้านเอง ที่ทานแล้วไม่บวม มีโซเดียมต่ำ
ไม่มีน้ำตาลทราย ไม่มีผงชูรส ผลิตด้วยวัตถุดิบปลอดสารฯ
เหมาะสำหรับ ผู้ดูแลสุขภาพ คุมน้ำหนัก ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน ไขมันสูงฯ”