รวมรายชื่อเมนูทั้งหมดค่ะ ” คุณลูกค้าเลือกตัวเลขเบอร์เมนูที่ต้องการ ระบุจำนวน ส่งให้แอดมินได้เลยค่ะ

รวมรายชื่อเมนูทั้งหมดค่ะ " คุณลูกค้าเลือกตัวเลขเบอร์เมนูที่ต้องการ ระบุจำนวน ส่งให้แอดมินได้เลยค่ะ

รวมรายชื่อเมนูทั้งหมดค่ะ ” คุณลูกค้าเลือกตัวเลขเบอร์เมนูที่ต้องการ ระบุจำนวน ส่งให้แอดมินได้เลยค่ะ